KINDLE [Edebiyat ve Kuramlar]

CHARACTERS í PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Fatma Erkman-Akerson

CHARACTERS µ Edebiyat ve Kuramlar Mi Yirminci yüzyılın yazar metin toplum ve okur odaklı yaklaşımları Yapısalcılık Göstergebilim Postmodernizm gibi dönemeçlerde yoğunlaşıyor Gilgameş'ten Aristoteles'ten Dante'den İbni Sina ve İbni Kuteybe'den Vico'dan geçerek çağdaş eleştiri kuramlarına Namık Kemal'e.

FREE READ Edebiyat ve KuramlarEdebiyat ve Kuramlar

CHARACTERS µ Edebiyat ve Kuramlar Ve Şinasi'ye Auerbach'a ve Bakhtin'e varıyor Çağdaş akımlarla eski bakış açıları ve Batı kaynaklı eleştiri akımları ile Doğu kaynaklı anlayışlar arasındaki köprüleri kurmaya çalışıyor Edebiyat eleştirisi ile ilgilenenler için vazgeçilmeyecek bir başvuru kitabı.

CHARACTERS í PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Fatma Erkman-Akerson

CHARACTERS µ Edebiyat ve Kuramlar Edebiyat üzerine çağlar boyunca neler düşünülmüş edebiyattan neler beklenmiş Bu kitap işte bu sorulara cevap arıyor Sümerlerden başlayarak Eski Yunan Ortaçağ İslam düşünürleri Aydınlanma Romantik Akımlar Ondokuzuncu yüzyılın tarihsel bakış açıları Tanzimat döne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 258
  • Edebiyat ve Kuramlar
  • Fatma Erkman-Akerson
  • Turkish
  • 22 September 2019
  • null